СМСТС НА ТВ НОВА С ЕМИСИЈА „МЕЂУ НАМА“ ГОСТОВАЊЕ ДРАГИЦЕ

Драгица Дашић из Синдиката медицинских сестара и техничара Србије, била је гошћа вечерашње емисије „Међу нама“ која се емитује на телевизији Нова С, а са водитељком и новинарком Мајом Николић разговарала је о здравству и колико су се услови рада променили од почетка пандемије до сада. Маја Николић је на самом почетку емисије подсетила на […]Сазнајте више...

ЗАХТЕВ УПУЋЕН ВЛАДИ РС И МИНИСТАРСТВУ ЗДРАВЉА

10.12.2020. СМСТС ЈЕ УПУТИО ЗАХТЕВ ВЛАДИ РС И МИНИСТАРСТВУ ЗДРАВЉА РС ДА СЕ ЗАПОСЛЕНИМА У ЗДРАВСТВУ КОЈИМА ПОСЛОДАВАЦ НИЈЕ ОМОГУЋИО ДА ДО КРАЈА 2020. ГОДИНЕ ИСКОРИСТЕ ГОДИШЊИ ОДМОР ИЗ 2019. ИЗВРШИ ИСПЛАТА НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА СРАЗМЕРНО НЕИСКОРИШЋЕНОМ ДЕЛУ ГОДИШЊЕГ ОДМОРАСазнајте више...

ЗАХТЕВ УПУЋЕН МИНИСТАРСТВУ ЗДРАВЉА

СМСТС је позивајући се на закључке са састанка одржаног у Министарству здравља 18.11.2020. године, доставио министру здравља следеће захтеве: -СМСТС је уочио да је у појединим здравственим установама дошло до неравноправне и неуједначене исплате новчане помоћи запосленима који учествују у лечењу и збрињавању пацијената оболелих од Цовиђ19. Министарство здравља је обећало да ће реаговати на […]Сазнајте више...

СМСТС У ВЛАДИ РС

Нaкoн приjeмa прeдстaвникa СMСTС у Гeнeрaлнoм сeкрeтaриjaту прeдсeдникa РС, прeмиjeркa Влaдe РС Aнa Брнaбић je 18.06.2020. гoдинe oдржaлa сaстaнaк сa прeдстaвницимa СMСTС, прeдстaвникoм Mинистaрствa здрaвљa, прeдстaвникoм Mинистaрствa зa рaд и прeдстaвникoм Рeпубличкoг сeкрeтaриjaтa зa зaкoнoдaвствo. У кoрeктнoм диjaлoгу сa прeмиjeркoм, изнeли смo прoблeмe сa кojимa сe мeдицинскe сeстрe и тeхничaри сусрeћу Сазнајте више...