ОДРЖАН САСТАНАК У МИНИСТАРСТВУ РАДА У СЕКТОРУ ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ

Дана 21.10.2021. године у Министарству рада, Сектору за пензијско и инвалидско осигурање, одржан је састанак са државним секретаром Зораном Антићем, в.д. помоћником министра Зораном Милошевићем, Соњом Манић Радовановић и Јеленом Новаковић. Испред СМСТС састанку су присуствовали председник СМСТС Горан Јовановић, члан председништва СМСТС Витомир Нинић и председник СМСТС ОО Завод за хитну медицинску помоћ Ниш Александар Станисављевић.

Састанак је иницирао СМСТС у вези са дугогодишњим захтевом да се у области хитне медицинске помоћи медицинске сестре и техничари изједначе са лекарима у погледу степена увећања стажа осигурања, тако да уместо 12-14 буде утврђен степен увећања стажа осигурања 12-15 (различити степени увећања стажа осигурања представљају дискриминацију имајући у виду садашњу ситуацију и оптерећеност здравствених радника због Ковида-19). СМСТС је по овом питању, пуну подршку исказао министар здравља Златибор Лончар.

Зоран Антић, државни секретар, указао је да је поводом раније достављене иницијативе СМСТС о истом питању, из јуна ове године, Министарство доставило одговор у коме је прецизно наведен поступак по овом и сличним захтевима, у складу са прописима о пензијском и инвалидском осигурању. С тим у вези, представници Министарства из Сектора за пензијско и инвалидско осигурање, објаснили су да је у складу са Законом о пензијском и инвалидском осигурању и Правилником о радним местима, односно пословима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем, потребно да послодавац или синдикат поднесу захтев Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање (Фонд) и приложе стручну документацију припремљену у складу са Методологијом за израду стручне документације за утврђивање и ревизију радних места на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем, која је саставни део Правилника, како би Комисија Фонда исту размотрила и након непосредног увида одлучила о захтеву, а трошкове поступка сноси подносилац захтева. Како истичу, Министарство није учесник у том поступку, нити препрека у реализацији захтева, већ ће са своје стране свакако помоћи да се поступак по захтеву у Фонду убрза.

Имајући у виду наведено, представници СМСТС су исказали спремност да реализују иницијативу у складу са прописима о пензијском и инвалидском осигурању. Међутим, ради утврђивања питања трошкова поступка, као и претходне стручне документације на основу које су наведена радна места утврђена у Правилнику, закључено је да СМСТС о томе још једном информише Министарство здравља, а да се након тога обратимо Фонду, са позивом да смо упућени од стране Министарства и в.д. помоћника министра Зорана Милошевића и да у контакту са стручном службом Фонда непосредно проверимо податке на основу којих је утврђен степен увећања радних места за медицинске сестре и техничаре у хитној медицинској помоћи.

Такође, указано је да се исто односи на најављену иницијативу СМСТС да се и запосленима у психијатријским установама утврди стаж осигурања са увећаним трајањем, односно да је потребно поднети захтев Фонду и припремити стручну документацију.

Председник СМСТС, Горан Јовановић

Повезане вести