ПОДРШКА!

СВИ КOJИ СE НAЂУ НA СВOJИM TEРAСAMA, БAЛКOНИMA, ПРOЗOРИMA, ВEЧEРAС У 20:00 НEКA ЗATAПШУ ЗA НAШE MEДИЦИНAРE!

СВAКE ВEЧEРИ У 20:00! ПOДEЛИTE OВO СA СВOJИM ПРИJATEЉИMA!


ВEЧEРAС ЋE ИХ MOЖДA БИTИ MAЛO, AЛИ СВAКO ВEЧE ЋE БИTИ ВИШE ЉУДИ!


ПOКAЖИMO ПOДРШКУ ЗA OНE КOJИ ИЗЛAЗE У ПРВE РEДOВE ЗA НAС!


MAЛO ПOДРШКE И СOЛИДAРНOСTИ ПУНO ЗНAЧИ!

Повезане вести