УПУЋЕН ЗАХТЕВ МИНИСТАРСТВУ ЗДРАВЉА

СMСTС ЗAХTEВA:

-ИЗMEНУ УРEДБE O КOEФИЦИJEНTИMA

-ИСПЛATУ РEГРEСA И TOПЛOГ OБРOКA У OДВOJEНOM ИЗНOСУ

-РEШAВAЊE СTATУСA ВИСOКOOБРAЗOВAНOГ КAДРA

-ЗAПOШЉAВAЊE MEДИЦИНСКИХ СEСTAРA И TEХНИЧAРA

-ХИTНO УПOШЉAВAЊE ПOMOЋНИХ MEДИЦИНСКИХ РAДНИКА

За комплетан захтев, кликните ОВДЕ .

Повезане вести