О НАМА

21.06.2019. – ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ СМСТС ПРЕДСЕДНИК ГОРАН ЈОВАНОВИЋ (линк)

Организованост СМСТС

СМСТС је присутан у 95% здравствених установа Републике Србије

Наш синдикат има близу 35.000 чланова у 132 Основне организације, а постоји тенденција повећања чланства и броја Основних организација.

Посао који смо обавили

Експанзија у омасовљењу чланства је Синдикат медицинских сестара и техничара довела до утврђења репрезентативности након годину дана од оснивања. Као репрезентативан синдикат ушли смо у ресорне институције и ту могућност искористили за презентовање својих захтева.

Узели смо активно учешће у изради нацрта Посебног Колективног Уговора, у колективном преговарању, у предлагању и стављању примедби на први нацрт стандарда у здравству, у интензивном захтевању распона коефицијента (1:2:4) у односу на полуквалификоване структуре у здравству.

Колективно преговарање се приводи крају и ми се надамо да ће напори које смо уложили у проширење и очување професионалних и материјалних права у Колективном уговору, бити реализовани на свеопште задовољство наших колега. Стандарди у здравству су израђени, а у вези са применом остварених стандарда у здравственим установама, примедбе и предлози СМСТ су се нашли у многим ставовима као дефинитивно решење, па СМСТ и поводом њиховог коначног садржаја изражава задовољство, мада уз део примедби на стандарде у примарној заштити а који се односе на број извршиоца (медицинских сестара – техничара) у општој медицини у односу на број лекара, и у хирургији (секундарна заштита) на – неиздвајање посебних стандарда за инструментарке! Реализован је наш захтев за повећањем распона коефицијента. Дефинисање распона предвиђено „протоколом о платама“ биће завршено у новембру 2006.године а са поступком динамичног увећања почело се од марта 2006 године /1: 2,25: 4,50 /.

СМСТ организује саветовање по тим областима, у наставку редовне годишње скупштине од 07.07.-09.07.2006.године. Присуство свих председника основних организација и делегата из свих здравствених установа Србије, а из редова наших чланова, биће прилика да се у презентовању, комуникацији, дискусији и разговору стекну корисна искуства и поуке за будуће синдикалне активности.

Решења о репрезентативност из Децембра 2003. и Априла 2006. године, затим Протокол о платама и сарадњи са СЛФС можете преузети као документ у ПДФ формату са странице за преузимање докумената!

Посао који нас чека

Када сагледамо реализовано, мишљења смо да су наши круцијални захтеви решени, али да још велики део нерешених захтева чека своје презентирање и борбу за остварење. Ти захтеви су садржани у основним програмским циљевима СМСТ-а.

Међутим, сада је сва активност концентрисана и усмерена на праћење примене стандарда и сагледавање попуњавања упражњених радних места медицинских сестара и техничара, као и евентуалној прерасподели наших колега до места где се констатује вишак (и по смањењу постељног Фонда) на место констатованог мањка.

По потписивању Посебног Колективног Уговора, све синдикалне поверенике очекује колективно преговарање у матичним установама, у циљу утврђивања позитивних решења и проширених права наших колега. Примена стандарда и колективно преговарање је управо у вези са извршењем свих тих задатака кроз Појединачне колективне Уговоре.

О нама

Десетогодишње постојање и рад Синдиката медицинских сестара и техничара Србије обележено је одржавањем СВЕЧАНЕ ЈУБИЛАРНЕ СКУПШТИНЕ 04.06.2012. године у Конгресној Сали хотела „Ђердап“ у Кладову.

Уз присуство 260 делегата, чланова СМСТС, гостију и пријатеља СМСТС, приређена је ретроспектива десетогодишњих активности синдиката а у програму је приређено и награђивање основних организација које су се истакле својим радом у претходном периоду.

Награде су уручене и оснивачу и руководиоцу Синдиката медицинских сестара и техничара Србије, генералном секретару Драгици Дашић, као и дугогодишњој синдикалној активисткињи, Радмили Симовић. 

Свечани програм обележавања десетогодишњег јубилеја обиловао је симболиком која је осликавала – заједништво и повезаност свих медицинских сестара и техничара, од севера до југа, од запада до истока Србије.

Фото:     

Дана 05.06.2012. године у Конгресној Сали у хотелу „Ђердап“ у Кладову одржана је ГОДИШЊА ИЗБОРНА СКУПШТИНА Синдиката медицинских сестара и техничара Србије.

Извештај о раду синдиката у протеклој години изложила је генерални секретар СМСТС Драгица Дашић и председник СМСТС Драган Бисенић.

Извештај о раду ИО СМСТС изложила је Драгица Ћурчић, председница ИО СМСТС; а предлоге измена и допуна Статута СМСТС представила је председница Статутарне комисије, Славица Димитријевић.

О резултатима контроле и надгледања финансијског, статутарног и законског функционисања републичког руководства СМСТС и појединих основних организација, известио је Душко Томовић председник Надзорног одбора СМСТС.

У раду скупштине учествовало је 183 делегата и у другом радном делу обављени су избори за појединачне, руководеће функције у СМСТС.

Бирани су: председник СМСТС, председник ИО СМСТС, и осам чланова председништва СМСТС.

За председника СМСТС поново је изабран Драган Бисенић, а за председника ИО СМСТС поново је изабрана Драгица Ћурчић.Изабрано руководство и изабрани чланови председништва СМСТС бирани су са четворогодишњим мандатом по Статуту СМСТС.

14.12.2012. године одржан је састанак проширеног руководства основних организација Синдиката медицинских сестара и техничара Србије у Београду у свечаној сали КБЦ „Звездара“. Том приликом било је присутно преко 200 представника основних организација Синдиката медицинских сестара и техничара Србије из свих здравствених установа Републике Србије.
 

На састанку је ретроспективно сагледана активност синдиката у протеклој години и актуелна проблематика која је присутна међу запосленим медицинским сестрама и техничарима.
 

Међу присутнима, поред представника Синдиката медицинских сестара и техничара Србије били су присутни и гости, пријатељи синдиката, којима су уручене захвалнице за исказану сарадњу, посвећеност проблематици здравствене политике, и спремност и изражену добру вољу да се присутна проблематика решава.


Захвалнице су уручене: новинарки Б92 Александри Газивода, менаџменту Града Београда, др Зорану Ћеранићу директору Опште болнице Лесковац, новинарки дневног листа „Политика“ Оливери Поповић и ТВ „Белле амие“ Ниш и Нишкој ТВ.
 

Уручена су и признања председницима основних организација Синдиката медицинских сестара и техничара Србије, који су показали изузетну ангажованост за решавање проблематике унутар својих здравствених установа.

Признања су добиле основне организације Синдиката медицинских сестара и техничара Србије: Болница Свети Сава у Београду, Здравствени центар Зајечар, Дом здравља Деспотовац, Општа болница Лесковац, Клинички Центар Ниш, Дом здравља Суботица.

Фото: