ЛИНКОВИ

Државне установе и министарства :
Влада Републике Србије – http://www.srbija.gov.rs/

Министарство финансија и економије Републике Србије – http://www.mfin.sr.gov.yu/

Министарство рада, запошљавања и социјалне политике Републике Србије – http://www.minrzs.gov.rs/

Министарство просвете и спорта Републике Србије – http://www.mps.sr.gov.yu/

Министарство здравља Републике Србије – http://www.zdravlje.gov.rs/  

Секретаријат за здравство при Извршном Већу АП Војводине – http://www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs/

Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије – http://www.kmszts.org.rs/

Медијске куће :

Данас (дневни лист) – http://www.danas.rs/

Политика (дневни лист) – http://www.politika.rs/ 

Дневник (дневни лист) – http://www.dnevnik.rs/

Блиц (дневни лист) – http://www.blic.rs/

Радио Телевизија Србије (национална телевизија) – http://www.rts.rs/

Телевизија Б92 (телевизијска кућа) – http://www.b92.net/