ЗАХТЕВ УПУЋЕН МИНИСТАРСТВУ ЗДРАВЉА

СМСТС је позивајући се на закључке са састанка одржаног у Министарству здравља 18.11.2020. године, доставио министру здравља следеће захтеве:

-СМСТС је уочио да је у појединим здравственим установама дошло до неравноправне и неуједначене исплате новчане помоћи запосленима који учествују у лечењу и збрињавању пацијената оболелих од Цовиђ19. Министарство здравља је обећало да ће реаговати на ову неправилност.

-СМСТС је става да се мора исправити неоснована разлика у вредновању рада колега који долазе на испомоћ из других здрасвтвених установа у Цовид болнице. Наиме,колеге чија је матична установа сада Цовид болница су у већем проценту новчано награђени у односу на колеге које су дошли у испомоћ из других здравствених установа, наравно то је све сагледано у односу на број сати извршења. С тим у вези, СМСТС предлаже да се директорима здравствених установа препоручи да примене модел исплате новчаног награђивања по коме ће запослени у Зеленој зони бити награђени са 10% увећања, запослени у Цовид амбулантама са 20% увећања и запослени у Цовид болницама са 30% увећања.

-Такође предлажемо да се у примарној здравственој заштити, за време трајања епидемије болести Цовиђ19 стави ван снаге примена Капитационе формуле. Због одласка запослених у примарној здравственој заштити као испомоћ у Цовид болнице, није могућа реална примена Капитационе формуле.

-Предлажемо да здравствене установе на територији Београда,које упућују своје здравствене раднике на испомоћ у Цовид болнице, буду уједначено заступљене, како би се избегла ситуација да поједине здравствене установе остану са прекомерно малим бројем извршиоца здравствених услуга.

Председник СМСТС, Горан Јовановић

Повезане вести