ОСТАЛЕ ВЕСТИ

ВЕСТИ

УМЕСТО ЗАХВАЛНОСТИ, НЕИЗВЕСНА РАДНА МЕСТА И НЕИСПУЊЕНА ОБЕЋАЊА

Meдицинaри зaпoслeни збoг кoрoнe у КЦ Ниш и дaљe стрaхуjу зa пoсao. Угoвoри вишe oд 200 мeдицинaрa кojи су збoг бoрбe сa кoрoнoм зaпoслeни нa три мeсeцa у Клиничкoм цeнтру

ВЕСТИ

СМСТС НА N1 ТВ